Platforma Gospodarcza Górny Śląsk - Górna Austria została zainicjowana w 2010 roku przez austriacką firmę Uniconsult Wick & Partner oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

 

Naszym celem jest wzmocnienie kooperacji ekonomiczno-gospodarczej pomiędzy Górną Austrią a Województwem Śląskim.

 

Planują Państwo wprowadzenie firmy na rynek górnoaustriacki? Posłużymy pomocą na każdym etapie tego przedsięwzięcia, począwszy od studium wykonalności, a skończywszy na oddaniu do użytku całkowicie gotowej do działania filii. Zbadamy dla Państwa potencjał rynkowy, umożliwimy przeprowadzenie konkretnych projektów i zapewnimy opiekę merytoryczną podczas ich realizacji.

 

Platforma Gospodarcza Górny Śląsk-Górna Austria to klucz do Państwa sukcesu.

 

Górny Śląsk - Górna Austria: wspólnie wykorzystajmy Nasze możliwości! 

 

 

      Górny Śląsk - Górna Austria

 

Platforma Gospodarcza